شهرستان ارومیه

شهرستان اشنویه

شهرستان بوکان

شهرستان پلدشت

پیرانشهر

شهرستان تَکاب

شهرستان چالدران

شهرستان چایپاره

شهرستان خوی

شهرستان سردشت

شهرستان سَلماس

شهرستان شاهین‌دژ

شهرستان شوط

شهرستان ماکو

شهرستان مهاباد

میاندوآب

شهرستان نَقَدِه

استان آذربایجان غربی یکی از  استان های ایران است، که در منطقهٔ آذربایجان در شمال غربی این کشور قرار دارد و مرکز آن شهر ارومیه است. این استان با داشتن حدود ۱۰۰۰ کیلومتر راه اصلی و بزرگراه که از شمالی‌ترین نقطه استان (مرز بازرگان) تا جنوبی‌ترین منطقه آن (بوکان) را به هم متصل می‌کند و از امکان ارتباطات زمینی مناسبی برخوردار است.این استان تنها استان ایران است که با ترکیه هم مرز است.