شهرستان ایرانشهر

شهرستان چابهار

شهرستان خاش

شهرستان دَلگان

شهرستان زابل

شهرستان زاهدان

شهرستان زهک

شهرستان سَراوان

شهرستان سَرباز

شهرستان سیب و سوران

شهرستان فنوج

شهرستان قصرقند

شهرستان کنارک

شهرستان مهرستان

شهرستان میرجاوه

شهرستان نیک‌شهر

شهرستان نیمروز

شهرستان هیرمند

استان سیستان و بلوچستان پهناورترین استان کشور در جنوب شرقی ایران واقع است. این استان با حدود ۱۸۰٬۷۲۶ کیلومتر مربع وسعت کمابیش اندازه کشور سوریه بزرگی دارد و بیش از ۱۱ درصد وسعت ایران را دربرمی‌گیرد. سیستان شامل زابل و شهرهای شمال استان است که البته بخش بزرگ سیستان قدیم در افغانستان بوده که هم اکنون جزو خاک افغانستان می‌باشد و بلوچستان دربرگیرنده بقیه شهرها از خاش تا چابهار می‌باشد،البته بخش بزرگی از بلوچستان بر اساس قرارداد گلدسمید از ایران جدا شد و تا مدت ها به نام بلوچستان انگلیس شناخته می شد،ولی در حال حاضر تحت عنوان ایالت بلوچستان بخشی از پاکستان است.